Výsledky hlasovania

Harmonogram

Posielanie nápadov

18.11.2021 - 10.01.2022

Kontrola nápadov

11.01.2022 - 14.02.2022

Verejná prezentácia nápadov

23.02.2022

Hlasovanie verejnosti

01.03. - 18.03.2022

Zverejnenie víťazných nápadov

23.03.2022

Participatívny rozpočet

Hlasovanie za projekty participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022 je UKONČENÉ.

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí hlasovali, podporili svoje preferované projekty a prispeli tak k formovaniu verejných priestorov a aktivít v našom meste. Rovnako ďakujeme všetkým predkladateľom projektov za prípravu kvalitných návrhov projektov a snahu prispieť svojím nápadom. Víťazným projektom gratulujeme a ich predkladateľov budeme čoskoro kontaktovať!

Podľa podmienok hlasovania mohol každý občan udeliť jeden hlas občianskemu projektu a jeden hlas investičnému projektu bez možnosti následného opakovania hlasovania (a to i v prípade, ak zahlasuje iba za jeden typ projektu). Hlasy sa v systéme pripočítavali po zadaní telefónneho čísla a kódu z SMS. 

Avšak technickou chybou došlo počas hlasovania aj k započítaniu hlasov z následného opakovaného hlasovania z toho istého telefónneho čísla. Ako prevádzkovateľa systému, tak i nás, tím za participáciu a Mesto Piešťany, táto situácia veľmi mrzí a za túto chybu sa všetkým hlasujúcim ospravedlňujeme. 

Systémová kontrola duplicitných hlasov prebehla až po uzatvorení hlasovania. V prípade viacnásobného hlasovania za rôzne projekty bolo platné iba prvé hlasovanie z konkrétneho telefónneho čísla v čase a duplicitné hlasy z rovnakého telefónneho čísla boli odrátané. 

Tento postup bol prediskutovaný počas spoločného stretnutia predkladateľov projektov dňa 23. marca 2022 a odpočítanie duplicitných hlasov bolo odsúhlasené všetkými zúčastnenými.

 


Finálny zoznam úspešných projektov: 

  • Investičné projekty: Cvič a hraj - fitness a minifutbal a Oddychový parčík
  • Občianske projekty: Bike Park Piešťany, Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom, Aj staré Piešťany majú centrum!, Naučme sa kompostovať, Vytvorenie kontaktného bodu pre seniorov

Cvič a hraj - fitness a minifutbal

535 hlasov
project_image

Bike Park Piešťany

409 hlasov
project_image

Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom

396 hlasov
project_image

Oddychový parčík

344 hlasov
project_image

Rekonštrukcia toaliet v Materskom centre Úsmev

325 hlasov
project_image

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA "ÚPRAVA OKOLIA FONTÁNY CHLAPEC S RYBKAMI"

270 hlasov
project_image

Aj staré Piešťany majú centrum!

210 hlasov
project_image

Bezpečne do školy

184 hlasov
project_image

Naučme sa kompostovať

166 hlasov
project_image

Doplnenie detského ihriska v mestskom parku

155 hlasov
project_image

Vytvorenie kontaktného bodu pre seniorov

132 hlasov
project_image

Deň rodiny

104 hlasov
project_image

APOLIENKA

84 hlasov
project_image

Volejbal v parku - modernizácia antukového ihriska

73 hlasov
project_image

Dobudovanie druhého ochranného sita na ihrisku v mestskom parku

44 hlasov
project_image