Výsledky hlasovania

Harmonogram

Kontrola nápadov

11.01.2022 - 14.02.2022

Verejná prezentácia nápadov

23.02.2022

 

Hlasovanie verejnosti

01.03. - 18.03.2022

 

Zverejnenie víťazných nápadov

23.03.2022

Realizácia víťazných nápadov

1.5.2022 - 30.11.2022

Participatívny rozpočet

 

Stav realizácie občianskych a investičných projektov Participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2022: 

 

 • Investičné projekty:
  • Cvič a hraj - fitness a minifutbal - osadenie prvkov sa bude realizovať po ukončení investičných prác na ihriskách futbalového štadióna. 
  • Oddychový parčík - pripravuje sa zadanie pre obstaranie projektovej dokumentácie

 

 • Občianske projekty:
  • Bike Park Piešťany - v príprave, projekt realizuje Bike Positive o.z.
  • Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom - v príprave. Projekt budú realizovať dobrovoľníci v spolupráci s Mestom Piešťany po ukončení investičných prác na ihriskách futbalového štadióna. 
  • Aj staré Piešťany majú centrum! / Deň Rodiny - Spojené ruky Piešťany, o.z., predkladatelia občianskeho projektu Participatívneho rozpočtu mesta Piešťany Aj staré Piešťany majú centrum! sa rozhodli odstúpiť od realizácie ich projektu aj v prospech prvého projektu „pod čiarou“, ktorým je Deň rodiny. Deň rodiny organizuje Piešťanská pobočka Centra pomoci pre rodinu dňa 26. júna 2022 v Prírodnom kine.
  • Naučme sa kompostovať - projekt realizuje Priatelia Elektrárne Piešťany, o.z.
  • Vytvorenie kontaktného bodu pre seniorov - projekt realizuje AkSen - aktívny senior o.z.

 

Cvič a hraj - fitness a minifutbal

535 hlasov
project_image

Bike Park Piešťany

409 hlasov
project_image

Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom

396 hlasov
project_image

Oddychový parčík

344 hlasov
project_image

Naučme sa kompostovať

166 hlasov
project_image

Vytvorenie kontaktného bodu pre seniorov

132 hlasov
project_image

Deň rodiny

104 hlasov
project_image